| richard serra | te tuhirangi contour | 1999/2001 |

| richard serra | te tuhirangi contour | 1999/2001 |

6 notes
Posted on Wednesday, 4 July
Tagged as: art richard serra
  1. sagradoinstintodeantropofagia reblogged this from thisveryspot
  2. doonethingformesrednivashtar reblogged this from thisveryspot
  3. thisveryspot posted this